Datový model a metadata
Datový model a metadata

Poskytuje kompletní specifikaci aktuálního datového modelu pro ÚAP Královéhradeckého kraje.

Umožňuje vyhledávat v metadatech.

Datový model
Výkresy
Výkresy

Výkres hodnot území.

Výkres limitů využití území.

Výkresy
Příjem a výdej dat
Příjem a výdej dat

Vydává data oprávněných uživatelům. Umožňuje předat surová data poskytovatelů i referenční data ORP krajskému úřadu. Informuje o přítomnosti jevů ÚAP na parcele. Umožňuje generovat reporty z dat ÚAP pro vybrané území.

Předat data / Požádat o data